Om oss


  • Firmaet Tekton Entreprenør AS, ble stiftet våren 2000 og har kontor og et lager i Losen på Kvål.
  • Tekton utfører hovedsakelig betongarbeider og mindre stål konstruksjoner.
  • Firmaet har en lastebil med kran og 3 mobilkraner.
  • Vårt arbeidsområde er for det meste i Trondheimsregionen og Orkdalsregionen.


En seriøs og fleksibel samarbeidspartner


Vi er en nøktern bedrift uten store visjoner - vi ønsker først og fremst å etablere tillit og anerkjennelse gjennom en ryddig og seriøs holdning overfor kunder og oppdragsgivere. Vår fremste målsetting er å fremstå som en seriøs og kostnadseffektiv samarbeidspartner. Ved å utføre våre oppdrag med rimelige betingelser og høy kvalitet, har Tekton mottatt gode skussmål fra byggherrer, konsulenter og tidligere oppdragsgivere. Gjennom primært å levere tjenester til næringsliv og industri, ser vi det nødvendig å etablere et godt samarbeid med andre entreprenører I forbindelse med store prosjekter, er det avgjørende at vår kompetanse også kommer andre til gode. På den måten blir Tekton en fleksibel ressurs, som bidrar til høy kvalitet og fornøyde kunder.


En betongentreprenør med bred kompetanse

Tekton er en betongentreprenør med bred kompetanse innen betongarbeid, selve grunnlaget for den fysiske byggeprosessen. Vi utgjør en viktig funksjon i små og store prosjekter, selv om vårt arbeid ikke alltid er like synlig i det ferdige produktet. Vi har base rundt 2,5 mil sør for Trondheim. Tekton har som mål å være en sentral aktør i byggebransjen i Trøndelag. Våre oppdragsgivere er først og fremst byggherrer, konsulenter og kunder innen industri og næringsliv. I tillegg utføres vi ulike oppdrag for privatpersoner Ved forespørsel, yter vi også tjenester innen; grunnarbeid, stål, tømmer- og snekkerarbeid. Tekton er i besittelse av mobilkraner som ofte stilles til disposisjon i forbindelse med større prosjekter. Sommeren 2004 var vi involvert i byggingen av flere kjøpesenter t regionen, blant annet på Melhus.
Tekton Entreprenør AS - Lebergsvegen 241 - 7228 - KVÅL - Tlf.: 72 87 91 20 - E-post: jens@tekton.as 
www.aktiweb.no
mangadexmangadex